Training: Leidinggeven aan Werkplezier

Als leidinggevende heeft u grote invloed op het werkplezier van uw medewerkers. Daarmee heeft u een hefboom in handen: door het positief beïnvloeden van het werkplezier bevordert u het welzijn en welbevinden van uw medewerkers. Dit leidt tot betere resultaten.

Deze training is daarom speciaal ontwikkeld om leidinggevenden beter in staat te stellen een plezierige werkomgeving te creëren. Inhoudelijk komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Verschillende visies op leiderschap
  • Het belang van vertrouwen en het creëren van vertrouwen
  • Omgaan met negatieve invloeden
  • Concrete verbeterplannen maken

Humor als rode draad

Humor brengt plezier, relativeert en doorbreekt barrières. Waar vertrouwen heerst is meer ruimte voor humor. En dus ook voor werkplezier. Humor is een belangrijke waarde, is te ontwikkelen en vormt een rode draad in onze werkwijze. Dit gebeurt door het gebruik van veel humor tijdens de trainingsdagen.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de training leiding geven aan werkplezier in pdf formaat.

Omvang

Deze training duurt 2 dagen inclusief tussenliggende avond.
Na drie maanden volgt een terugkommiddag, zodat ervaringen van deelnemers kunnen worden gedeeld.

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor deze training, dan kunt u dat per mail aan ons kenbaar maken. Wij sturen u dan informatie over trainingsdata en het inschrijvingsformulier.